תשס"ו בפתח

לקט דיני חג סוכות ושמחת תורה

חג סוכות  א. בכל ימי חג הסוכות אסור לגברים מגיל בר מצווה לאכול מחוץ לסוכה כל מאכל או תבשיל של לחם או מיני מזונות, בגודל ביצה

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת