מושגים ביהדות

לגלות את האור בתוך ה’מצר’

בפרשתנו התורה מפרטת את גבולות הארץ: "זאת הארץ אשר תיפול לכם… ארץ כנען לגבולותיה". בעיון בפירוש רש"י אנו מבחינים בדבר הטעון הסבר: בעוד התורה משתמשת

שבעת המינים

7 מיני מאכל שנשתבחה בהם ארץ ישראל, והם: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, (דבש=) תמרים. מינים אלו הוזכרו בהלכה גם בקשר לברכות מיוחדות שיש

ברכות הראיה

ברכות הנאמרות על ראיית דברים מסויימים בעולם :א. על הברק מברכים : "ברוך … עושה מעשה בראשית". וכן מברכים ברכה זועל ראית ימים, נהרות, הרים

קו התאריך

מהו "קו התאריך"? ותי צמו בגללו פעמיים ביום כיפור?

בר מצווה: דווקא בשבת?

האם חתן בר-המצווה חייב לעלות לתורה דווקא בשבת? . ומה אם הדבר כרוך בהרבה חילול שבת? . הרי המטרה המוצהרת היא לחגוג את כניסתו של נער יהודי בעול תורה ומצוות…

דיני הצום

לאחר תקופה ארוכה של מצור על ירושלים, הובקעה חומת העיר • לפניכם דיני צום שבעה עשר בתמוז, מנהגיו וזמני צאת הצום

אמונת חכמים

ויאמינו בה' ובמשה עבדו, ואמרו חזל: מי שמאמין ברועה נאמן כאילו מאמין במאמר מי שאמר והיה העולם. כשם שהקבה נתן את התורה לישראל באמצעות משה

פרקי אבות

בתקופה שבין פסח לשבועות לומדים בכל שבת פרק אחד ממסכת אבות …

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת