מושגים ביהדות

גיור להמונים- זה טוב או רע?

המילה 'גרים' מתייחסת לניצוצות קדושה גבוהים הפזורים בעולם הזה הגשמי ומחכים לגאולה. האם גיור של גויים רבים באמת ממהר את בוא הגאולה? ומה דעת ההלכה בנוגע לגיור המוני?

פאה נכרית

אשא נשואה, החייבת לכסות שערות ראשה, יכולה לכסותן ע"י פאה נכרית, כלומר שערות שאינן שלה. המעלה בכיסוי זה שהוא מכסה את כל השיער, ואינו ניתן

הפצת המעיינות

בעולם החסידות מוכר היטב המושג "הפצת המעיינות" כשהכוונה היא לפעילות בתחום פרסום רעיונות החסידות. הבעל שם טוב עשה עליית נשמה להיכלו של המשיח ושאל אותו:

טוב להודות לה'

"…בעודו חבוש כולו ועטוף בגבס, התעקש בראש ובראשונה להפנות את רכבו אל המקום בו נפצע. למלוויו הסביר: "ברגע שאני יכול לעמוד על רגליי, עלי לשלם חוב לבורא העולם, שהציל אותי מהתופת…" • גל כהן מגיש: כל המידע אודות ברכת הגומל, והברכה במקום האירוע

פורים קטן

מה קרה לפורים.. למה הוא קטן?.. ב'שנה מעוברת' חוגגים את פורים באדר השני, ואילו תאריך הפורים באדר הראשון – י"ד בחודש, נקרא פורים קטן

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת