מושגים ביהדות

עירוב תבשילין

השנה ראש השנה יחול בצמוד לשבת ונצטרך לעשות עירוב תבשילים • איך עושים? ומה זה? בכתבה המלאה…

משנכנס אדר א'

שנה מעוברת? מסתבר שבקונדטוריה הסמוכה לא שמעו על כך.. אפשר לומר שחגיגת אוזני המן החלה כבר במוצאי ט"ו בשבט…

שבת מברכים

היא שבת שלפני ראש חודש, בה מכריזים מתי יחול החודש ומברכים אותו. ברכת החודש נאמרת לאחר קריאת התורה, לפני הכנסת ספר התורה להיכל. (יש הנוהגים,

זכור ואל תשכח!

זו המצווה היחידה בתורה שאנו מצווים לשנוא, לשמור איבה בלב, לזכור את רשעותו ולספר זאת לדורות את שעשה לנו אותו רשע, עמלק, עד שנאבד את זכרו ונמחה את שמו מהעולם..

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת