מה בפרשה

פרשת וישב

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" – לאחר שעבר תלאות רבות, כפי שקראנו בפרשיות השבוע, החליט יעקב להשתקע בארץ גושן בתקוה שימצא בה מנוחה ורוגע. אך רבות מחשבות בלב איש… • פרשת השבוע ועיניינה מוגשים בלשון קלה וברורה

פרשת פנחס

השבוע בפרשה: פנחס המקבל ’אות הוקרה’ מה’ • מפקד בני ישראל • איך מחלקים ירושה • ומי יירש את משה רבנו וינחיל לעם ישראל את הארץ הקדושה?

פרשת תצוה

פרשתנו עוסקת בבגדי הכהונה, הבגדים אותם לובשים הכוהנים בעת העבודה במשכן ובבית המקדש • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה

פרשת השבוע – פרשת וילך

עם ישראל נמצא בעליות וירידות רוחניות • זו הסיבה שמשה נצטוה לומר את השירה המעידה ונותנת תוקף נצחי לדברי הברית בכל הדורות ובכל המצבים בהם ימצא עם ישראל • פרשת השבוע ועיניניה מוגשים בלשון קלה וברורה

פרשת פקודי

פרשת פקודי ממשיכה בנושא הקמת המשכן: פירוט התרומות שהתקבלו מן העם לצורך בניית המשכן • תיאור הכנת בגדי הכהונה: האפוד והחושן, המעיל, הכותנות של אהרן ובניו, המצנפת והמגבעות, המכנסיים והאבנטים, ולבסוף הציץ • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה

פרשת כי תשא

פרשתנו עוסקת בחטא העגל – הנחשב לאחד העוונות החמורים ביותר בדברי ימי ישראל, אם לא החמור שבהם • על ידי תשובת העם ותפילותיו של משה נתכפר להם אותו מעשה, ומובטח להם "נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים" • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה

פרשת ויקרא

פרשתנו עוסקת כולה בדיני הקורבנות שמקריבים במשכן ובבית המקדש: העולה • המנחה • השלמים • חטאת ואשם • פרשת השבוע ונושאיה מוגשים בלשון קלה וברורה

פרשת צו

בהמשך לפרשהקודמת, ויקרא, מוזכרים גם בפרשתנו דיני הקרבנות השונים והפעם בהדגשת הציוויים המיוחדים לכהנים, הלא הם אהרון ובניו

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת