מה בפרשה

פרשת ואתחנן

לאחר סיפור תלאות ישראל במדבר מספר משה על תחנוניו לה' להכנס לארץ ישראל בהמשך אנו לומדים שנית על מתן תורה. וגם: 'שמע ישראל' והנהגות ארץ הקודש • נושאי הפרשה ועיניניה מוגשים בלשון קלה וברורה

פרשת לך לך

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך…" • אברהם לא שואל שאלות ומבצע את הוראת ה’ בדייקנות • וגם: ברית מילה, נמרוד ומלחמת המלכים בפרשת השבוע ’לך לך’

פרשת אחרי-מות

השבוע נעסוק בסדר כניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים • בהקטרת הקטורת • באיסור להקריב קרבנות מחוץ לבית המקדש ועוד • פרשת השבוע ונושאיה מוגשים בלשון קלה וברורה

פרשת נשא

השבוע נמשיך לעסוק בספירת משפחות הלויים נושאי המשכן וכליו • הנזיר, הפורש ונבדל מתענוגות העולם • ולבסוף גם – ברכת הכוהנים

פרשת וארא

משה מבשר על הגאולה • מטהו הופך לנחש • מכות באות על המצרים בזה אחר זה: דם • צפרדע • כינים • הערוב • הדבר • שחין • ברד

פרשת שמיני

משה ואהרן יוצאים ומברכים את כל העם, ולפתע אלו רואים בפלא הגדול: "וירא כבוד ה’ אל כל העם" • לאחר מכן מופיעים כל דיני המאכלות האסורות, ומפורטים החיות, הבהמות, העופות והדגים האסורים באכילה • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה

פרשת וירא

המאורעות מחוללי עם ישראל מתעצמים בפרשת השבוע • המלאכים באוהל אברהם והבטחתם • מהפכת סדום ועמורה • הולדת יצחק ונסיון העקידה • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה

פרשת בהעלותך

השבוע בפרשה: לאחר חמש שנים של לימודי "תאוריה" מתחיל הלוי, בגיל 30, בעבודה המעשית במקדש • וגם: סדר מסעות בני ישראל במדבר

פרשת בא

הפרשה השלישית בספר שמות. הלחץ על מצרים מתקרב לנקודת ההכרעה. עוד שלוש מכות מונחתות על המצרים, ולאחר המכה העשירית, בכורות, פרעה נכנע ומשחרר את בני-ישראל. גם בפרשה: הציווי שניתן לבני-ישראל להקריב את קרבן הפסח, שבזכותו פסח הבורא על בתי ישראל בשעה שפגע במצרים

פרשת תזריע מצורע

בפרשה הקודמת למדנו על תורת בעלי החיים. השבוע עוברת התורה לדון בתורת האדם – במצבי טומאתו ובדרכים לטהר אותו מן הטומאה

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת