ספר ויקרא

פרשת מצורע

מדוע על המצורע להיות מורחק הרחק מחוץ למחנה? האם בשל חשש הידבקות? למשמעותו של מצורע.. • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה

פרשת אמור

הפרשה עוסקת בהלכות הכהנים וקדושתם. תפקידם המיוחד של הכהנים מחייב אותם להתקדש בקדושה יתירה מכל העם • בחלקה השני של הפרשה מובא החיוב לשבות ממלאכה בשבתות ומועדי ישראל • לקראת סופה – ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים • פרשת השבוע ועניניה, מוגשים בלשון קלילה וברורה

קדושים

כבר משמה של הפרשה אנו לומדים את מטרת הדינים המוזכרים בה: לקדש את עם ישראל • בין המצוות בפרשה: כיבוד אב ואם, שמירת שבת, "ואהבת לרעך כמוך", וגם צדק חברתי: "לפני עיוור לא תיתן מכשול", איסור לקיחת שוחד ועוד • פרשת השבוע ונושאיה מוגשים בלשון קלה וברורה

פרשת בהר

פרשתנו פותחת בציווי על בעלי השדות להפסיק ממלאכתם • זוהי ההזדמנות מצויינת לכל אלו המתייגעים במשך כל השנה במלאכתם, לשכוח – למשך שנה אחת – מן הטרדות הגשמיות, ולעסוק ברוחניות • פרשת השבוע ועניניה, מוגשים בלשון קלילה וברורה

פרשת אחרי-מות

השבוע נעסוק בסדר כניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים • בהקטרת הקטורת • באיסור להקריב קרבנות מחוץ לבית המקדש ועוד • פרשת השבוע ונושאיה מוגשים בלשון קלה וברורה

פרשת בחוקותי/חזק

פרשתנו היא העשירית והאחרונה בספר ויקרא • גולת הכותרת הן הברכות והקללות, כשהקשה בהן – הגלות • הקללות אגב, מסתיימות בנימה אופטימית .. • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה

פרשת שמיני

משה ואהרן יוצאים ומברכים את כל העם, ולפתע אלו רואים בפלא הגדול: "וירא כבוד ה’ אל כל העם" • לאחר מכן מופיעים כל דיני המאכלות האסורות, ומפורטים החיות, הבהמות, העופות והדגים האסורים באכילה • פרשת השבוע מוגשת בלשון קלה וברורה

פרשת תזריע מצורע

בפרשה הקודמת למדנו על תורת בעלי החיים. השבוע עוברת התורה לדון בתורת האדם – במצבי טומאתו ובדרכים לטהר אותו מן הטומאה

פרשת אחרי-קדושים

השבת יקראו את פרשות אחרי-מות וקדושים כשהן מחוברות • כבר משמה של פרשת קדושים אנו למדים את מטרת הדינים המוזכרים בה: לקדש את עם ישראל

פרשת בהר בחוקותי

שנת השמיטה היא הזדמנות מצוינת לכל המתייגעים במשך כל השנה במלאכתם, לשכוח לשנה אחת את הטרדות הגשמיות, ולעסוק ברוחניות

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת