מבט לפרשה

המצוות הקלות..

בזמן שבית המקדש היה קיים וניכרה יותר הקדושה האלוקית בעולם – היה קל יותר לקיים מצוות.. אך בזמן הגלות לא ניכרת הקדושה האלוקית בעולם. קיום המצוות רווי בקשיים וניסיונות גדולים, ואת הרווח הרוחני שבדבר קשה מאוד לזהות.

סימן והזדמנות

הדורות שראו את זוועת השואה, ומיד לאחריה ראה את הנס הגדול בהקמת היישוב היהודי בארץ ישראל ועליית המוני יהודים מכל קצווי תבל ארצה, כיצד, איפוא, ניתן לדעת האם זהו אכן סימן אמת, או סימן שווא? מהי אבן הבוחן לכך?

מעלת הניסיון האחרון

מסירות-הנפש האמיתית שהוריש לנו אברהם אבינו, דבקות מוחלטת בבורא, בלי סייגים ובלי שום חישובים ושיקולים

השמחה שחודרת בעולם

כיצד מגורים בצריף ונענוע של ארבעה סוגי צמחים אמור לגרום לנו שמחה? בלוג מיוחד לחג הסוכות

אהבת חינם

הבנת הגורם לחורבן, מסבירה לנו מהו התיקון הנדרש – אהבת חינם. מהי אהבת חינם? הכוונה לאהוב את הזולת לא בגלל שום דבר. לא בגלל מה שהוא נותן לי, לא בגלל המעלות שיש לו, לא בגלל שמירת המצוות שלו. אלא אך ורק בגלל עצם היותו יהודי.

שלך גדולה משלהם’ – כיצד?

הדלקת נרות המנורה גדולה מחנוכת המשכן. "שלך גדולה משלהם" נאמר לאהרון הכהן. נקודת מבט מדעית התואמת להשקפה היהודית עם הרב ד"ר אלכס וקסלר.

שני שלבים

בפרשת-השבוע מופיעה תופעה לא פחות נסית מלידת יצחק: אברהם אבינו נישא בשנית בגיל מאה וארבעים ונולדו לו שישה בנים נוספים! מדוע התורה לא מדגישה נס זה?

לשנות, גם אם כואב

איך דווקא הסרת חלק מהגוף שניתן על ידי השם (ועוד על ידי ניתוח כואב ומדמם) יכולה להביא שלימות?!

המרגלים, הגשם והרוח

מעלת האדם היא שהוא נמצא בתוך העולם, עם המצוקות והקשיים, ולמרות זאת מצליח. דווקא הניגודיות שלו, העובדה שהוא בנוי משתי מהויות, היא שנותנת לו את היכולת לעלות גבוה יותר.

שבת שלום!

מהו האיזון בין העבודה לבין עבודת ה'? אדם עלול לשקוע בעבודה 24שעות, עד שהראש אינו פנוי להתרכז בלימוד תורה ובכוונת התפילה…

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת