השקעה בנדל”ן אמיתי

לעיתים נדמה שדי לנו בכך שרגשות ההערכה קיימים אצלנו בלב ואנו מניחים שאנו בכך יוצאים ידי חובתנו כבני זוג טובים.. וזו טעות חמורה.. בחיי זוגיות תקף הכלל: ’לא אמרת - לא הרגשת’

בפרשתנו נאמר שעל אהרון הכהן להכנס לקודש הקודשים עם בגד הכהונה המעיל שיש עליו פעמונים כדי שיהיה 'ונשמע קולו בבואו אל הקודש'.

פעמים רבות יש מעלה בשקט ובדממה  וכמו שנאמר אצל אליהו הנביא 'לא ברעש ה'. 
אך לעיתים כן נדרשת דווקא התנועה של הבעה ביטוי הנוכחות ורעש חיובי.
 
המסר מכך בזוגיות:
בעיות רבות בזוגיות היו נחסכות אילו היו בן/בת הזוג מבטאים ומביעים  בדיבור את רגשותיהם החיוביים.
לעיתים נדמה שדי לנו בכך שרגשות ההערכה קיימים אצלנו בלב ואנו מניחים שאנו בכך יוצאים ידי חובתנו כבני זוג טובים..
וזו טעות חמורה ובעלת אפקט הרסני הגובה מחיר יקר!
בחיי זוגיות תקף הכלל: 'לא אמרת - לא הרגשת'..
הרגשות כמעט ואינם רלוונטיים אם לא ביטאת אותם לאזני שותפינו בנישואין.
חיי זוגיות מושתתים על הצורך האינסופי לומר ולבטא בדיבור את הערכתנו ורגשותינו כלפי בצד השני.
המחמאות והחיזוקים הרגשיים ההדדיים הם הם חומר הבעירה שאיתו מערכת הנישואין הולכת קדימה ועולה מעלה מעלה!

שתף לחברים

שתף