בכינוס מרשים: נחתם זמן חורף של 'אבות ובנים' בכפר-חב"ד

ברחבת בית 'אגודת-חסידי-חב"ד' - 770 בכפר-חב"ד נערך כינוס מיוחד לילדי הכפר שהשתתפו מידי שבוע ב'אבות ובנים'. סיקור וגלריית תמונות אבות ובנים בכפר-חב"ד

ברחבת בית 'אגודת-חסידי-חב"ד' - 770 בכפר-חב"ד נערך כינוס מיוחד לילדי הכפר שהשתתפו מידי שבוע ב'אבות ובנים' מטעם אגו"ח, בראשות הרב יוסף-יצחק אהרונוב. ה'אבות ובנים' נערך בבית-הכנסת ב-770 ובבית-הכנסת 'נחום יצחק' בכפר מידי מוצאי-שבת.  

במהלך המעמד, בהנחיית המנחה החסידי הרב משה הורביץ, נשאו דברים: המרא דאתרא הרבמאיר אשכנזי, מנהל רוחני בישיבת 'תומכי-תמימים' בלוד הרב מנחם קעניג, מנהל בית אגו"ח הרבמנחם לאטר, משפיע התלמוד-תורה הרב מנחם-מענדל אלפרוביץ

בהגרלה על כרטיס טיסה לרבי - לאב ובנו, זכה הילד מנחם-מענדל טלאל. על ההגרלה פיקח עורך-הדין אמנון גת

בסיום המעמד חולק לכל ילד מסכת אבות בהוצאה המהודרת של שי למורא, זאת לקראת תחילת אמירת פרקי אבות בשבתות ולקראת זמן קיץ של 'אבות ובנים'.

שתף לחברים

שתף