כשהרבי מעודד שמחה...

כשהרבי מליובאוויטש עודד את חסידיו בניגון שמח במיוחד...

בהתוועדות פורים תשמ"ב (9 במרץ 1982)  עמד הרבי בדבריו על השמחה המיוחדת שיש בחודש אדר בכלל ובחג הפורים בפרט. 

בקטע שלפנינו, הרבי מליובאוויטש מעודד את החסידים בעת ניגון שמח במיוחד!  עידודו של הרבי להגברת השמחה במחיאות כף ובתנועות שמחה מיוחדות, הביא את אלפי החסידים, כולל הזקנים והמבוגרים שבהם, לשירה אדירה כשהם רוקדים ומקפצים על מקומותיהם מקצב ובמרץ זריזים... 


באדיבות:  http://jem.co.il

שתף לחברים

שתף