חדר הרבי

  • 05/03/2007

'חדר הרבי' מכונה בפי החסידים בשם 'גן עדן העליון' ולא בכדי, בחדר זה קיבל הרבי את רבבות חסידי חב''ד ומקורביהם ל'יחידיות' אישיות וכלליות ומחדר זה הנהיג הרבי את כלל ישראל וענה לפניותיהם של מליוני יהודים ברחבי תבל. בחדר זה שהה הרבי כמעט בכל שעות היממה, עסק בעבודת ה' וכתליו ספוגים בתורה ותפילה על כלל ישראל.

'חדר הרבי' בבית '770'  על תבניתו וריהוטו הינו העתק מדוייק של החדר המקורי בברוקלין שבניו יורק, המהווה מוקד משיכה לעשרות אלפי יהודים הבאים להתפלל, לעורר את הרגש החסידי, את הגעגועים לחוויה הרוחנית של ה'יחידות' עם הרבי, לכתיבת פדיון נפש ועוד.

ב'יומי דפגרא' כדוגמת י' בשבט, י"א בניסן וג' בתמוז – פתוח 'חדר הרבי' למבקרים, לאורך כל שעות היום.

אם הינכם עורכים שמחה משפחתית בבית הרבי' '770' תוכלו להיכנס לתפילה וכתיבת 'פדיון-נפש' ב'חדר הרבי'. (בתיאום מראש)

שתף לחברים

שתף