החשיבות והייתחסות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אודות ספרייה בית אגו"ח '770' בכפר-חב"ד

הרבי הורה להקים בבית אגו"ח בכפר חב"ד - '770' ספרייה גדולה. ואף הדריך העוסקים במלאכה, בחודש שבט תשמ"ז התקבל מענה הבא: "בטח בהתיעצות בספרנים היודעים הנהוג באה"ק (=בארץ-הקודש) ולקידוש ש"ש (=שם שמים) וכו' וזה א-לי ואנוהו אזכיר עה"צ (=אזכיר על הציון)".

שתף לחברים

שתף