הייה שותף בפיתוח הספרייה הגדולה ב"בנחלה של נשיא דורנו בארץ הקודש "

אנחנו מזמינים אותך להיות שותף במילוי רצונו הקדוש של הרבי וליטול חלק בפיתוח ה'נחלה' של נשיא הדור בארץ-הקודש ובמיוחד במילוי הוראתו להקים בבניין ספרייה גדולה שתשרת את כלל הציבור.

  • הדמיית מחשב של הספרייה הגדולה המוקמת בימים אלה ב'נחלה' של הרבי
  • 07/09/2011
  • חדשות

מאת: הדמיית מחשב של הספרייה הגדולה המוקמת בימים אלה ב'נחלה' של הרבי

העבודה בשטח החלה

ההחלטה לפתח ולהגדיל את הספרייה ב-'770' התקבלה, והנהלת בית אגודת-חסידי-חב"ד הקצתה לכך את רוב שטחה של הקומה העליונה (קומה ג') בבניין. במקום זה מתבצעת בימים אלה עבודת תשתית והכנה לספריית-עיון גדולה ומרשימה, שתכלול את מרב "הספרים הנצרכים לכל חלקי פרד"ס התורה". על-פי המלצת הרב שלום-בער לוין, יוקמו במקום עמדות מחשב ובהם מאגרי המידע התורניים הגדולים: 'אוצר החכמה', 'פרויקט השו"ת', 'ספריית חב"ד' ועוד. לכשתושלם המלאכה, תבוא בעזרת ה' הוראתו של הרבי לידי מימוש אופטימלי.

בצד העובדה שבהקמתה יתמלא רצונו הקדוש של הרבי, הספרייה הגדולה תהיה בלי ספק תחנה חשובה בביקוריהם של אישי-ציבור הפוקדים תכופות את כפר-חב"ד. יהיה בכך משום "קידוש שם שמים" (כלשון הרבי לעיל) וקידוש שם ליובאוויטש.

כאמור, הספרייה תהיה פתוחה לציבור הרחב. והיא אף תשמש אכסניה נעימה ומכובדת לימי-עיון ולהרצאות. חדר האירוח הנוכחי בבניין מאפשר התכנסות מוגבלת למדי של עד 50 איש. מעתה יתאפשר לקלוט קהל רב יותר, באווירה ראויה ונעימה, ולמקסם את האפקט של המפגשים עם ציבור המבקרים.

 היֵה שותף בפיתוח ה'נחלה'

אנחנו מזמינים אותך להיות שותף במילוי רצונו הקדוש של הרבי וליטול חלק בפיתוח ה'נחלה' של נשיא הדור בארץ-הקודש ובמיוחד במילוי הוראתו להקים בבניין ספרייה גדולה שתשרת את כלל הציבור.

זהו המקום היחיד בעולם שהוקם ביוזמתו ובהוראתו הישירה של הרבי ואף במימונו המלא. בית שהוא 'נחלה' ושהרבי התבטא עליו ביטויים מופלאים. זכות גדולה ומיוחדת זו תעמוד לך ולבני ביתך לעד.

לתרומות בכרטיס אשראי              לתרומות בטל:  972-3-9606402 או 972-54-8113-770

 

 

שתף לחברים

שתף