חדשות
שיחזור קירות העץ ב'זאל' הקטן ב-'770' בכפר-חב"ד

בעקבות המאמץ שנעשה בבית אגודת חסידי חב"ד '770' בכפר חב"ד שנבנה לפני 22 שנה בהוראת ומכספו של הרבי, עמלים בימים אלו על שיחזור קירות העץ ב'זאל' הקטן, כפי שהם בבית '770' המקורי בניו-יורק. מנהל בית '770' הרב מנחם לאטר הסביר כי המטרה היא לחזק ברגש החסידי אצל אנ"ש, שבמראה החדש של ה'זאל' הקטן, יזכרו וירגישו יותר את האווירה של '770', ויזכרו בזמנים שקיבלו ברכות בערב יום כיפור מהרבי, ובתפילות שהיו עם הרבי בזאל הקטן.

קרא עוד