מובילי מהפכת תקנת הרבי: יום עיון למגידי שיעורי רמב"ם ב'בית אגו"ח '770'

המהפכה כבר כאן: כמאה מגידי שיעורים קבועים בשיעור הרמב"ם היומי התאספו בספריית בית אגו"ח שבכפר-חב"ד ליום עיון מרתק במיוחד שארגן מטה הרמב"ם היומי של צא"ח ● סיקור מהמעמד וגלריית תמונות

כמאה מגידי שיעורים קבועים בשיעור הרמב"ם היומי התאספו אתמול בספריית בית אגו"ח שבכפ"ח ליום עיון מרתק במיוחד שארגן מטה הרמב"ם היומי של צא"ח.

יום העיון נפתח במשא מיוחד שיועד למגידי השיעורים - הנוטלים חלק בפרוייקט השיעורים הצובר תאוצה בעדת קודש תימן. את המשא העביר הרב ד"ר אדיר אחוח הלוי.

לאחר תפילת מנחה פתח הרב מרדכי מנשה לאופר דברי פתיחה בהם שזר את הקשר המיוחד של יום איסור חג עם מהות תקנתו הקד' של הרבי בלימוד הפרק היומי.

מכאן ואילך החלו הדוברים להתמקד בהפשטת תכני הלכות קידוש החודש והנגשתו לציבור מגידי השיעורים.

ראשית רותקו המשתתפים למשאו המאלף של הרב מאיר מנחם מענדל גליצנשטיין המפורסם כאחד מן המומחים בהלכות קידוש הקודש. הרב גליצנשטין בהסבריו המאלפים, ובעזרת מצגות מושקעות שהכין הצליח להעביר אף את תכני הפרקים המסובכים ולהוכיח כי אכן לימוד הרמב"ם הינו לימוד השייך לכל - "כקטן כגדול"

אחריו הייטיב לבאר הרב חיים הבר נושאים שונים ביסודות קידוש החודש בצורה פשטנית וחדשנית.

את הערב נעל ר' מנחם מענדל דערן בהצגת האתר המיוחד אותו השיק אך השנה, ובזה בא על סיומו תכנית הערב העמוסה.

ביציאה הופתעו מגידי השיעורים לגלות כי ממתין להם לחלוקה מוצר הדגמה מיוחד איתו יוכלו להמחיש את החומר הנלמד.

כל השנה אנו נהנים מן העזרים המיוחדים שמפיק מטה הרמב"ם היומי, מספר לנו ר. י. - המוסר שיעור קבוע באחד מערי הצפון, אך הפעם הם לגמרי הפתיעו.

את הערב נעל ר' מנחם מענדל דערן בהצגת האתר המיוחד שהושק אך השנה, ובזה בא על סיומו תכנית הערב העמוסה, עת הודה הרב משה הורוויץ לרכז הפרוייקט ר' דובי קוביטשעק יחד עם עוזריו המסורים ר' צביקי גודמן ועתניאל מנצור שיחדיו הביאו להצלחתו של הערב, בניצוחו של מנהל הפרוייקט ר' משה שילת. 

לנו לא נותר אלא להודות ולאחל להם שימשיכו בעבודת הקודש למלא את העולם בשיעורי רמב"ם מוצלחים כמים לים מכסים.

שתף לחברים

שתף