כל אחד עולם מלא

לאחרונה ניתן לראות בתחומים רבים כיצד חידוש טכני קטן יכול לגרום לתופעה חברתית גדולה.

 שאלה בפורום: מטריד את הילד שלי

לאחרונה ניתן לראות בתחומים רבים כיצד חידוש טכני קטן יכול לגרום לתופעה חברתית גדולה. דוגמא בולטת לכך היא הופעתה של ה'בלוגוספרה'. ה'בלוג' הוא אמצעי ממוחשב פשוט שבסביבות שנת 1999 החל לאפשר לאנשים פשוטים לפרסם את רעיונותיהם. בזכות הבלוגים נעשה הפרסום האישי קל מאוד. אנשים שכותבים על בעיות שמציקות להם מגלים אנשים אחרים בעלי דעות דומות, וקהילות ווירטואליות חדשות של בעלי טעם משותף נוצרות כל הזמן.

הערכות זהירות מונות כיום למעלה מ-‏184 מיליון בלוגים. חלקם בלוגי-על שלמעלה מחצי מיליון בני אדם שונים נכנסים אליהם מידי יום, וחלקם – של קומץ משוגעים לנושא המסוים הנידון בבלוג, הנמצאים בקשר הדוק זה עם זה.

יהא אשר יהא אופי הבלוג – זוהי צמיחה מטאורית המצריכה הסבר חברתי. ככל הנראה, היא בדרך לשנות לחלוטין את היחס לעיתונות ולפרשנות מקצועית. "מעצבי דעת הקהל" אינם עוד אנשים ספורים בצמרת. כיום – באמת כל אחד יכול לפרסם ולהשפיע.

כיוון זה אופייני לתקופת הגאולה. בגאולה יתממש מלוא הפוטנציאל הטמון בכל אחד ואחד מבני האדם, שהוא 'עולם מלא', בלשון חז"ל. העידן בו מיעוט כוחני משתמש בהמונים כאמצעי להשגת מטרותיו – חלף מרוב מדינות העולם, ברוך השם.

כבר היום חותרת מנהיגות העולם ברובה להועיל לכל אחד, וחשיבותם של אזרחים כקובעי המדיניות מעוגנת בחוקיהן של המדינות הדמוקרטיות. מנהיגים נתפסים היום כמי שמיישמים בצורה המיטבית והמקסימלית את רצון הבוחר. מגמה זו נועדה להגשים למעשה את משמעותה של מנהיגות אמיתית, שאמורה להוביל את הבוחר בה למקום מושכל יותר מזה שאליו הוא מסוגל להגיע בעצמו.

שילובן של מנהיגות אמיתית מובילה, ושל מימושו העצמי המלא של כל אדם, תתרחש כאשר כל בני האדם – כל אחד בפני עצמו וגם כפי שהם קשורים זה לזה בקהילות ועמים – יגיעו למסקנה שחייב להיות מנהיג כזה שמצד אחד הוא מרומם ומנושא משאר בני האדם, חכם יותר וטוב יותר מכל אדם אחר – מחד. ומאידך – שאכפת לו באמת מטובתו המוחלטת של כל אחד. שכל אחד חשוב בעיניו כבנו יחידו. שכל אחד בשבילו עולם שלם.

הכרה זו נוסחה בלשון הושע הנביא: "וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם". בקשה היא גם מלשון חיפוש. חיפוש בכל הכלים העומדים לרשות האנושות המודרנית אחר האדם שידע את ערכו האמיתי של כל אחד מאיתנו ויאחד אותנו בשלמות שאין כמותה. וזהו בעצם מלך המשיח.

התוכן באדיבות:
'הגאולה מעניין ועכשווי'
© כל הזכויות שמורות

מערכת האתר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

השאירו תגובה

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת